Kontakt

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”
Organizacja Pożytku Publicznego

 ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel./faks: 22 614 16 49
e-mail: pawel.bronowski@icar.org.pl