Warsztat Terapii Zajęciowej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi realizuje od 1997 r. program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych. WTZ pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Celem działalności jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, wzrostu poczucia własnej wartości, zwiększenia samodzielności, przejęcia odpowiedzialności za siebie i innych oraz podjęcia pracy zawodowej.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym i modyfikowanym dla każdego uczestnika przez zespół terapeutyczny pracujący w naszym ośrodku.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomost" pracuje w oparciu o model społeczności terapeutycznej. Dzięki codziennym, porannym zebraniom społeczności, w których biorą udział uczestnicy i personel Warsztatu dokonuje się wspólny podział ról, funkcji i zadań, uzgadniane są prawa i obowiązki oraz planuje się działania.

W ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej działają następujące pracownie :

Pracownia rękodzieła artystycznego
Zajęcia w pracowni są tematycznie zróżnicowane, ma to na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności, a także sprawności manualnej. Tworzone są tu prace za pomocą różnorodnych technik, takich jak np. decoupage, wykonywanie prostych prac krawieckich, haft, biżuteria.


Pracownia aktywizacji zawodowej
W zajęciach biorą udział osoby najbardziej zaawansowane w procesie rehabilitacji społecznej, które chcą w niedługim czasie rozpocząć aktywność zawodową. Uczestnicy zapoznają się ze stronami internetowymi z ofertami pracy, odwiedzają centra aktywizacji zawodowej, uczęszczają na praktyki
i kursy. Uczą się pisać CV, listy motywacyjne, uzyskują informacje jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownia aktywizacji zawodowej na bieżąco uaktualnia ogłoszenia o pracę zarówno te z "wolnego rynku pracy" jak i z Zakładów Pracy Chronionej. Współpracuje z Punktem Aktywizacji Zawodowej przy Stowarzyszeniu POMOST oraz Warszawskim Oddziałem "INTEGRACJI".

Pracownia gospodarstwa domowego
W ramach pracowni przeprowadzany jest trening wykonywania prostych czynności domowych i codziennego planowania budżetu. Pracownia przygotowuje dla uczestników WTZ przyjęcia okazjonalne (imieniny, święta, itp.). Uczestnicy poznają tu także zasady zdrowego, racjonalnego żywienia.

Pracownia ceramiczno-witrażowa
Celem działalności pracowni jest rozwijanie wyobraźni, cierpliwości i precyzji. Uczestnicy tworzą w niej przedmioty sztuki użytkowej. Wykonywane są tu wszelkie prace ceramiczne, malowanie na szkle oraz witraże.


Pracownia plastyczna
Celem pracowni jest zapoznanie się uczestników z praktycznym wykorzystywaniem różnorodnych technik plastycznych, malarskich oraz rysunkowych, a także dbanie o wystrój WTZ. Nabywa się tu także umiejętności własnego przedstawiania świata i wyrażania emocji poprzez sztukę.


Pracownia komputerowo-biurowa
W pracowni uczestnicy uczą się podstaw obsługi programów komputerowych oraz maszyn biurowych, takich jak np. bindownica, ksero, laminator. Redaguje się w niej gazetkę Warsztatu oraz wykonuje wszelkie prace biurowe wewnątrz warsztatowe.

Ponadto prowadzimy dodatkowe zajęcia:

Jeśli chcesz:

Czekamy na Ciebie!

Warsztat Terapii Zajęciowej
czynny: pon. - pt. godz. 8.00 - 16.00
ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 0 22 614 16 49

Więcej informacji na stronie: www.pomost.info.pl

Przykładowe prace wykonane przez uczestników WTZ :