Odpowiedzi do egzaminu dla uczestników drugiej edycji kursu ICAR.

 

 

 1. Imię i nazwisko:

(za odpowiedź na to pytanie nie otrzymuje się punktów)

 

 1. Co to są kawiarenki internetowe ? (1 pkt)

 

 1. Aby najprościej uzyskać w domu dostęp do Internetu trzeba mieć: (1 pkt)

 

 1. Aby umieścić na stronie WWW własne materiały trzeba: (1 pkt)

 

 1. Jakich materiałów nie wolno publikować i rozpowszechniać w Internecie ? (1 pkt)

 

 1. Ze względów technicznych na stronach WWW można publikować: (1 pkt)

 

 1. Podczas przygotowywania materiałów do publikacji należy dążyć do tego, aby: (1 pkt)

 

 1. Materiały do publikacji można przygotować za pomocą: (1 pkt)

 

 1. Przygotowanie tekstu do publikacji polega na: (1 pkt)

 

 1. Na przygotowanie obrazu graficznego do publikacji w Internecie składa się: (1 pkt)

 

11.  Ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności podczas korzystania z Internetu nie należy: (5 pkt)

 

 1. Czy możliwa jest bezpośrednie, dwustronne przesyłanie obrazu i dźwięku przez Internet - tzw. wideokonferencje ? (1 pkt)

 

 1. Do czego służy program Irfan View ? (1 pkt)

 

 1. Do czego służy program Total Commander ? (1 pkt)

 

 1. Czym różnią się komunikatory typu GaduGadu od poczty email ? (2 pkt)

 

 1. Czy uczestnictwo w kursie ICAR poszerzyło twoją wiedzę o Internecie ? (1 pkt)

(za zaznaczenie dowolnych odpowiedzi na to pytanie, otrzymuje się 1 punkt)

 

 1. Uwagi do organizatorów kursu:

(za odpowiedź na to pytanie nie otrzymuje się punktów)

 

KONIEC

 

 

 

Zasady punktacji i zaliczenia:

ˇ        Pracę ocenia się obliczając sumę punktów

ˇ        Za każdą prawidłową odpowiedź do sumy dodaje się 1 punkt.

ˇ        Za wskazanie błędnej odpowiedzi od sumy odejmuje się 1 punkt

ˇ        Za nie zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi od sumy odejmuje się 1 punkt.

ˇ        Za cały test można uzyskać maksymalnie 20 punktów (można stracić 50)

ˇ        Zaliczenie uzyskuje się za zdobycie minimum 11 punktów.