Egzamin kurs podstawowy

 

 

Zasady punktacji i zaliczenia:

 

·        Każde pytanie posiada przynajmniej jedną prawidłową odpowiedź

·        Za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi otrzymuje się 1 punkt.

·        Pracę ocenia się obliczając sumę punktów

·        Zaliczenie uzyskuje się za zdobycie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów.

 

 

0  Imię i Nazwisko

 

1         Co to są „Google” ?

 

2         Ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności podczas korzystania z Internetu nie należy:

 

3         Do czego służy menu „Ulubione” w Internet Eksplorerze ?

 

4  Czy długotrwałe, codzienne, wielogodzinne korzystanie z internetu może być szkodliwe dla zdrowia ?

 

 

5  Co należy wpisać w komórkę E4 aby Excel policzył wartość zakupów ?

      

 

 

6  Kopiujemy komórkę B15 do komórki C15. Jaka wartość będzie wyświetlana w komórce C15 ?

 

 

7  Czy programy Excel i Word są darmowe ?

 

 

 

8  Co oznaczają kolejne ikony na pasku:

 

 

·         Krój czcionki, ilość danych, wariant arkusza B, wymiar liter, kolory pulpitu

·         Krój czcionki, wielkość czcionki, pogrubienie, wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej, kolor tła, kolor czcionki

·         Krój czcionki, powiększenie arkusza, adres komórki, centrowanie wydruku, kolory rysunku

 

 

 

 

9  Jak należy drukować arkusze kalkulacyjne ?

 

·         Naciskamy ikonę drukarki, wszystko odbędzie się automatycznie, wydruk zawsze wyjdzie zgodnie z naszym oczekiwaniem

·         Wybieramy opcję „drukuj” z menu Plik, reszta dzieje się sama

·         Wskazujemy co chcemy wydrukować opcją: Plik->Obszar wydruku->Ustaw obszar wydruku a następnie przełączamy widok na Plik->Podgląd wydruku, oceniamy jak on wygląda i dokonujemy ew. korekt

 

 

 

 

10 Chcemy przegrać kilkadziesiąt zdjęć z cyfrowego aparatu foto. Komputer ma wbudowaną stację dyskietek, 2 gniazdka USB i nagrywarkę DVD. Na które nośniki możemy zapisać te zdjęcia:

 

·         dysk twardy wbudowany do komputera

·         dyskietka

·         pendrive (pamięć zewnętrzna USB) o pojemności 2 GB

·         Płyta CD

·         Płyta CD-R

·         Płyta DVD-RW

 

 

 

11 Jakie elementy możemy wstawić do arkusza:

 

·         Obraz Klipart

·         Obraz Z pliku

·         Dyskietkę

 

 

 

 

12 Jakie operacje ułatwiają poruszanie się po arkuszach zawierających dużo danych:

 

·         Dane->Sortuj

·         Edycja->Znajdź

·         Wstaw->Obiekt

·         Widok->Powiększenie

 

 

 

13 Czy poniższa operacja sortowania została zakończona :

 

 

·        Tak

·        Nie

 

 

 

 

14 Po skopiowaniu wskazanej komórki

 

 

do komórki b4 pojawi się w niej wartość:

 

·        9

·        18

·        27

·        0

 

 

 

 

15     Po skopiowaniu wskazanej komórki

 

 

do komórki c2 pojawi się w niej wartość:

 

·        7

·        9

·        11

·        16

 

 

 

16 Aby podsumować wartość kolumny kwota 1

 

 

do wskazanej komórki należy wpisać:

 

·        =b2+b20

·        =suma(B2:B20)

·        252 337,40

 

 

 

 

17 Jak oceniasz kurs (za zaznaczenie dowolnej odpowiedzi uzyskuje się 1 punkt)

 

·        zbyt trudny

·        zbyt łatwy

·        na odpowiednim poziomie

·        za krótki

·        za długi

·        dobrze dopasowany poziom i czas trwania

 

 

 

 

18 Uwagi do organizatorów i prowadzących (za dowolne sformułowania otrzymuje się jeden punkt):