Egzamin dla zaawansowanych

 

 

Zasady punktacji i zaliczenia:

 

·        Każde pytanie posiada przynajmniej jedną prawidłową odpowiedź

·        Za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi otrzymuje się 1 punkt.

·        Pracę ocenia się obliczając sumę punktów

·        Zaliczenie uzyskuje się za zdobycie co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów.

 

 

  1. Imię i nazwisko:

 

  1. Aby umieścić na stronie WWW własne materiały trzeba:

 

3.   Jakich materiałów nie wolno publikować i rozpowszechniać w Internecie ?

 

4.   Ze względów technicznych na stronach WWW można publikować:

 

5.   Przygotowanie tekstu do publikacji polega na:

 

6.   Na przygotowanie obrazu graficznego do publikacji w Internecie składa się:

 

7.   Do czego służy program Irfan View ?

 

8.   Do czego służy program Total Commander ?

 

9.   Do czego służy program Notepad++ ?

 

10. Użyłeś następującej konstrukcji w pliku html:  

<I><U><B>Witaj </B>Świecie ! </U>Jestem </I>tu.

W internecie będzie to wyglądało następująco:

 

11. Chcesz wstawić w stronę internetową obrazek. Użyjesz konstrukcji:

 

12. Co definiuje następujący znacznik:

      <BODY bgcolor="black" text="white"> </BODY>

 

13. Następujący znacznik: <A href="www.onet.pl">Wirtualna Polska</A> będzie działał następująco:

 

14. Czy uczestnictwo w kursie poszerzyło Twoją wiedzę  ?

(za zaznaczenie dowolnych odpowiedzi na to pytanie, otrzymuje się 1 punkt)

 

15. Uwagi do organizatorów:

(za odpowiedź na to pytanie otrzymuje się 1 punkt)