W 2008 roku kontynuowano szkolenia komputerowe w ramach programu ICAR.

 

 

 

Poziom i zakres merytoryczny szkoleń był indywidualnie dobierany dla każdej grupy w zależności od poziomu umiejętności kandydatów do odbycia kursu. Przy ocenie tego poziomu pomocna była ankieta, którą wypełniali wszyscy przystępujący do szkolenia.

 

Niezależnie od poziomu początkowych umiejętności każdy uczestnik kursu uzyskał podstawowe umiejętności w następujących dziedzinach:

 

·       Obsługa komputera, przyłączanie urządzeń zewnętrznych, zarządzanie przestrzenią dyskową

·       Pisanie tekstów w edytorze Word – podanie, list motywacyjny, CV, ogłoszenie

·       Wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point

·       Posługiwanie się arkuszem EXCEL wykonywanie za jego pomocą obliczeń

·       Posługiwanie się przeglądarką www

·       Wyszukiwanie informacji wg złożonych kryteriów

·       Założenie konta pocztowego i aktywne posługiwanie się nim

 

 

Osoby mające większe doświadczenie w posługiwaniu się komputerem uzyskały dodatkowe umiejętności w zakresie:

 

·       Posługiwanie się komunikatorami typu GADU-GADU

·       Uczestniczenie w grupach dyskusyjnych

·       Przygotowanie materiałów do publikacji w serwisie www

·       Wykonanie prostej strony www

·       Wykonywanie złożonych obliczeń i wykresów w EXCELu

 

Wszyscy uczestnicy kursu zdawali egzamin końcowy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, w zależności od poziomu odbytego szkolenia.

Kurs ukończyło kilkadziesiąt osób, za wyjątkiem pojedynczych przypadków losowych wszyscy zdali końcowy egzamin i otrzymali dyplomy.

Końcowe opinie uczestników potwierdzają celowość i skuteczność szkolenia.