Skróty klawiaturowe

CTRL + C

-

Kopiuj

CTRL + X

-

Wytnij

CTRL + V

-

Wklej

CTRL + Z

-

Cofnij

CTRL + Y

-

Ponów

CTRL + S

-

Zapisz

Jak pisać polskie litery?

SHIFT

-

DUŻE LITERY

ALT

-

żŸćńšœłęó

ALT + SHIFT

-

ŻĆŃĽŒŁĘÓ

Jak usuwać znaki?

Delete

-

usuń znak za kursorem

Backspace

-

usuń znak przed kursorem