Hiperłącze

Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, link), to zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego.

 

 

Co to jest procesor?

Co to jest pamięć RAM?

Co to jest HDD?

Płyta główna