Rodzaje plików

Folder

Plik wykonywalny

Pliki graficzne

Pliki tekstowe