Pytania egzaminacyjne dla uczestników trzeciej edycji kursu ICAR

 

 

 1. Imię i nazwisko:

(za odpowiedź na to pytanie nie otrzymuje się punktów)

 

 1. Co to są kawiarenki internetowe ?

 

 1. Aby najprościej uzyskać w domu dostęp do Internetu trzeba mieć:

 

 1. Aby umieścić na stronie WWW własne materiały trzeba:

 

 1. Co to są „Google” ?

 

 1. Jakich materiałów nie wolno publikować i rozpowszechniać w Internecie ?

 

 1. Ze względów technicznych na stronach WWW można publikować:

 

 1. W jaki sposób można wczytać do komputera zdjęcia wykonane na papierze ?

 

 1. Podczas przygotowywania materiałów do publikacji należy dążyć do tego, aby:

 

 1. Materiały do publikacji można przygotować za pomocą:

 

 1. Przygotowanie tekstu do publikacji polega na:

 

 1. Na przygotowanie obrazu graficznego do publikacji w Internecie składa się:

 

13.  Ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności podczas korzystania z Internetu nie należy:

 

 1. Czy długotrwałe, codzienne, wielogodzinne przeglądanie internetu może być szkodliwe dla zdrowia ?

 

 1. Czy możliwa jest bezpośrednie, dwustronne przesyłanie obrazu i dźwięku przez Internet - tzw. wideokonferencje ?

 

 1. Do czego służy program Irfan View ?

 

 1. Do czego służy program Total Commander ?

 

 1. Czym różnią się komunikatory typu GaduGadu od poczty email ?

 

 1. Czy uczestnictwo w kursie ICAR poszerzyło twoją wiedzę o Internecie ?

(za zaznaczenie dowolnych odpowiedzi na to pytanie, otrzymuje się 1 punkt)

 

 1. Uwagi do organizatorów kursu:

(za odpowiedź na to pytanie nie otrzymuje się punktów)

 

KONIEC

 

 

 

Zasady punktacji i zaliczenia:

 

·        Pracę ocenia się obliczając sumę punktów

·        Za każdą prawidłową odpowiedź do sumy dodaje się 1 punkt.

·        Za wskazanie błędnej odpowiedzi od sumy odejmuje się 1 punkt

·        Za nie zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi od sumy odejmuje się 1 punkt.

·        Zaliczenie uzyskuje się za zdobycie więcej niż połowy punktów.